نقش مادر در عفت دختران
56 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: پیام نور لامرد
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : م.کریمی
در رشد شخصیت فرزند هم عواملی مؤثرند از قبیل: عزت‌نفس دادن، تکریم و احترام فرزند از طریق محبّت و مستقل دانستن وی؛ برای رشد اخلاقی بهتر نیز، آموزش‌های مذهبی و دینی ضروری است ولی قبل از آن باید رغبت فراگیری آموزه‌های دینی در فرزند ایجاد گردد و متناسب سن و میزان درک آن‌ها، نحوه و نوع آموزش و رغبت‌ها در فرزند ایجاد گردد. مثلاً دوره نوجوانی و جوانی، دوران پر آشوبی است. همه انگیزه‌های غریزی مخصوصاً میل جنسی و استقلال‌طلبی بیدار می‌شوند و به اوج خود می‌رسند که باید در مسیر صحیح هدایت شوند.