فرزانگان(جلد1)
52 بازدید
محل ارائه: فردی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : سایت
عنوان فعالیت ایده نرم افزار-مدیرفرهنگی
زبان : فارسی
شرح حال و زندگانی جمعی از بزرگان و عرفا و ادبای قرون اول اسلامی تا کنون، در مجموعه ای آماده ی دانلود می باشد.