تقویم غدیریه
54 بازدید
محل ارائه: فردی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1392
نوع : سایت
عنوان فعالیت ایده نرم افزار-مدیرفرهنگی
زبان : فارسی
قال رسول الله: فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامة پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: واقعه غدیر را حاضران به غائبان و فرزنداران به فرزندان خویش تا برپایی روز قیامت برسانند ضرورت احیای ایام غدیریه خداوند متعال جهت هدایت بشر از تمام ظرفیت های هستی بهره گرفته است تا بشر به تکامل خود برسد. در این میان اعتقادات،مهم ترین رکن هدایت است. روح اعتقادات نیز بحث امامت هست.