مدیر فرهنگی اسک دین
53 بازدید
مصاحبه کننده : کاربران سایت
محل مصاحبه : فضای مجازی
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : انجمن
تعداد شرکت کننده : 0

هر چند مقصد این سایت پرسمان هست منتهی به نام انجمن گفتگوی دینی است
در انجمن گفتگوی دینی زمانی که مدیر محترم سایت از من دعوت به همکاری کرد
وظایف در حد اجرا بود
نظیر ساخت کتابهای همراه و رایانه و کلیپ های صوتی و تصویری از مراجع و آیات عظام
و افراد معروف و مشهور نظیر استاد قرائتی و...
یعنی در کل جذب کاربران به این فضا و شاید ماندگاری آنها در این سایت
اما با توجه به گسترده شدن کاربران و درخواست های آنها مدیریت فضا و ارتباط مجموعه بزرگ فرهنگی
و کارهای در این راستا به عهده مدیر فرهنگی است
این تاپیک قبلا در قسمت پاسخگویان بود
شرح وظائف انجمن فرهنگی و همکاران (مخصوص مدیران)
به حسب سوال حضرتعالی
مدتی در دید دوستان هست (البته با کمی تغییر) تا از نظرات شما خوبان استفاده کنم
شرح وظائف انجمن فرهنگی و همکاران-اگرمدیر فرهنگی انجمن بودید چه می کردید؟