آلبوم من ◂ نمایشگاه فاطمیه لامرد-فروردین 93
لامـــــــرود - نمایشگاه «حدیث غربت فاطمه» بزرگترین نمایشگاه فاطمیه کشور با وسعتی بالغ بر 5000 متر مربع به همت جوانان فرهنگی شهرستان به صورت خودجوش