سعیی فیه مشکورا
79 بازدید
تاریخ ارائه : 8/4/2013 3:12:00 PM
موضوع: سایر

با سلام

http://zitova.ir/uploads/1ramazan51_164605.jpg

طاعات و عبادات قبول

حاجی بیت الله الحرام بعد از انجام مناسک حج و عبادات برای قبولی طاعاتش می گوئیم

سعیکم مشکور

بعد از بیست و شش روزه داری

در ادعیه روزانه چنین آمده:

سعیی فیه مشکورا

التماس دعای فرج