مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدمجتبی
نام خانوادگی:حسینی نژاد
آدرس وب سایت:http://kheirgoo.blog.ir
آدرس وب سایت:http://balagh.mihanblog.com
نخصص ها:تبلیغ ، سایر

زندگی نامه

زندگینامه برادر طلبه سیدمجتبی حسینی نژاد